• Diğer

Türkiye

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YENİ İNFAZ YASASI

Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarımı Mecliste kabul edilen yeni infaz yasası hakkında son güncellenmiş hali ile sizleri detaylı olarak bilgilendirmek istiyorum.

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YENİ İNFAZ YASASI

Okunma: 2035

14 Nisan 2020 01:34
-A

+A

Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarımı Mecliste kabul edilen yeni infaz yasası hakkında son güncellenmiş hali ile sizleri detaylı olarak bilgilendirmek istiyorum.
 
Yasayı incelediğimizde 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçları ve 30 Mart 2020 tarihinden sonra işlenen suçları ayırmamız gerekiyor. ve bu yeni infaz yasasının bize getirdiği yenilik nedir? derseniz bir hükümlünün toplam cezasının ½ si yani yarısı indirilecek geriye ne kaldı ise hükümlü bu cezayı yatacak ve ayrıca kalan cezasının 3 senesini denetimli serbestlik olarak geçirecek . Yani halk arasında şartlı tahliye olarak bilinen durum budur ve bu şekilde uygulanacak. Bu yeni infaz yasasından hangi suçlar yararlanacak Avukat Hanım? diye soracak olursanız tabiî ki 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen suçlar yararlanacaktır derim. Ama bütün suçlar mı yararlanacak? Diye soracak olursanız? Tabiî ki Hayır derim. Hangi suçlar bu yasadan yararlanmayacak dilerseniz önce onları size tek tek sayayım.

Peki Avukat Hanım 30 Mart 2020 tarihinden sonra bir kişi suç işlerse durumu ne olacak? diye soracak olursanız 4/5 infaz rejimi uygulanacak. ve denetimli serbestlik süresi yine 3 yıl olacak . Yani 3 yılı geçemeyecek. Diyelim ki siz 30 mart 2020 tarihinden sonra bir gasp suçu işlediniz ve 1 Haziran 2020 de cezaevine girdiniz sizin koşullu salıverilme tarihiniz 1 Haziran 2025 tir. Siz cezanızın 4 yılını cezaevinde iyi halli geçirirseniz denetimli serbestlikten 1 yıl yararlanabileceksiniz.
Örnekler üzerinden gidecek olursak diyelim ki bir hükümlü 6 sen ceza aldı ve 30 mart 2020 tarihinden önce suçunu işlemişti. Bu hükümlünün durumu ne olacak?Bu hükümlü direkti tahliye olacak. 7 sene ceza alan bir hükümlü 6 ay cezaevinde yatıp çıkabilecek. 8 sene ceza alan bir hükümlü 1 yıl cezaevinde kalıp çıkabilecek. 10 yıl ceza alan bir hükümlü 2 yıl cezaevinde yatıp çıkabilecek.


Tamam, iyi güzel ama bütün suçlar mı bu yasaya tabi olacak Avukat Hanım? Diye soracak olursanız tabiî ki hayır. Peki hangi suçlar bu yeni infaz yasasından faydalanmayacak diye soracak olursanız
Cinayet yani kasten adam öldürme TCK 81 82 83 den ceza alanlara yok.


Çocuğunu torunun eşini kardeşini beden ve ya ruh bakımından kendisini savunmayacak bir kişiyi kasıtlı olarak yaralayanlar yararlanamayacak ayrıca neticesi sebebi ile ağırlaşan yaralama suçunu işleyen kişiler yararlanamayacak yani TCK 87 İkinci fıkra 4. Bent yararlanamayacak.

Efendim işkence suçunu (TCK 94 VE 95 )işleyenlere bu yasa yok eziyet suçu (TCK 96. MADDE) işleyenlere bu yasa yok
Evet bize Avukat olarak çok soruluyordu cinsel suçlara af var mı Avukat hanım? Diye hayır yok (TCK 102 103 104 105 den ceza alanlara bu yasa yok.


Özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar haberleşmenin gizliliğin, i ihla suçu kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçu yayma suçu ele geçirme suçu yararlanacak mı ? Hayır yararlanmayacak TCK 132 133 134 135 136 137 138. MADDELERDEN ceza alanlara bu yasa yok efendim.
Peki çok tartışıldı Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden TCK 188 DEN CEZA ALANLAR yararlanacak mı bu yeni infaz yasasından? Hayır yararlanamayacak.


Devlet Güvenliğine karlı suçlar (örgüt üyeliği suçu da dahil olmak üzere Anayasal düzenimize Milli savunmaya karşı suçlar Devlet sırrına karşı suçlar Terörle mücadele lanunun kapsamına giren suçlar örgüt propagandası suçu da dahil olmak üzere yani 3713 sayılı TMK dan ceza alanlar bu yasadan yararlanamayacak
Peki Avukat hanım infazı yananlar bu yasadan yararlanacak mı ? Hayır bu yasadan yararlanamayacak.


Evet devam ediyoruz peki hükümlümüzün bir suçu yasa kapsamında diğer suçu kapsam dışı ne olacak Avukat hanım ? diye soracak olursanız kapsama dahi olan suç için ½ infaz indirimi bir kere yapılacak kapsama girmeyen suç için ise tabi olduğu infaz indirimi yapılacak ve şartlı tahliye süresi bir kere bulunacak denetimli serbestlik süresi eski sistemdeki gibi 1 yıl olarak veya infaz kanunu 105/Aya göre 1/5 uygulanacak. Kısaca bu hükümlü 3 yıl denetimden yararlanamaz.
Peki Adli para cezası olan hükümlülerin durumu ne olacak ? Bunlar adli para cezanı ödemek zorundalar yani onlar ister direkt adli pşara cezası alsın isterse hapis cezası ile birlikte adli para cezasına çarptırılsın yeni infaz yasasından faydalanamaz.


Peki efendim suçunu tekrar edenler yani kısaca mükerrerler bu yasadan yararlanabilecek mi ?Hayır yararlanamayacaklar onlar hakkında ¾ infaz rejimi, uygulanacak . peki mükerrer olan bir kişi 3 yıllık denetimden yararlanabilecek mi Avukat hanım diye soracak olursanız evet 3 yıl denetimden yararlanacak .

Az önce bahsettiğim bazı suçlar vardı yararlanamayacak suçlar diye peki bu yararlanamayacak suçlara teşebbüs eden bu suçlara iştirak eden azmettiren yardım edenler bu yeni infaz yasasından faydalanabilecek mi Avukat Hanım? Diye soracak olursanız yararlanamayacak. Aynı şekilde haksız tahrik altında bu az önce belirttiğim yararlanamayacak suçları işleyenlerde o suçun tabi olduğu infaz rejimine tabi olacak yani kısaca yararlanamayacak.

Taksirle işlenen suçlarda durum ne olacak Avukat hanım diye soracak olursanız Taksirli suçlar yararlanacak yeni infaz rejiminden.

Olası kastla işlenen suçlar açısından durum ne olacak peki ? örneğin olası kastla cinayet işlerseniz yararlanamazsınız olası kastla yaralama suçu işlerseniz yararlanırsınız. Anlatmak istediği suç önemli suç yasa kapsamında ise olası kastla bu suçu işlerseniz yararlanırsınız. Örneğin kastan yaralama yasa kapsamında siz bu suçu olası kastla işlerseniz yararlanacak mısınız yeni yasadan evet yararlanacaksınız.

Peki efendim hakkında yakalama kararı olan hükümlülerin durumu ne olacak? Bu hükümlülerimiz ne zaman teslim olursa o zaman bu yasadan faydalanacak .

Peki tutukluların durumu ne olacak? Eğer tutuklunun işlediği iddia edilen suç yasa kapsamında ise erken tahliye edilecek yasadan yararlanacak ve bu yasa yargılama hangi aşamada olursa olsun 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenmiş olması kaydı ile yasadan yararlanacak.

Peki şu an hali hazırda denetimli serbestlik görüyorsanız sizin durumunu ne olacak peki? sizin müddet nameniz yeniden düzenlenecek ve siz ½ infaz indiriminden yararlandığınız için yasa kapsamında iseniz denetim sürenizde kısalacak.
Peki Avukat hanım ben denetimimi yaktım imzamı ihlal ettim seminerimi ihlal ettim benim durumum ne olacak ?derseniz siz denetimli serbestlikten 3 yıl olarak yararlanamazsınız ½ infazdan yararlanırsınız.


Siz denetim altında iken suç işlerseniz ve denetim altında iken suç işlerseniz mahkumiyet kararınız kesinleşinceye kadar denetimli serbestlikten yararlanırsınız ve mahkumiyet kararınız kesinleşinceye kadar denetimli serbestlikten yararlanırsınız mahkumiyet kararınız kesinleşince cezaevine alınırsınız ve ayrı bir infaz süreci başlar . Eğer siz tutuklandıysanız tutuklu kaldığınız süre denetim sürenize eklenir ve yeniden denetimli serbestlik süreniz hesaplanır. Tabiki sonraki suç nedeni ile tutuklu kaldığınız süreyi mahsup hakkınız da mevcut tebi yeni bir hesap gerektirecek bu durum.

Siz yabancı bir ülkede iseniz denetiminizi Türkiye belirlenen yükümlülüklere uygun geçirmelisiniz.
0 - 6 yaş arası çocuğunuz varsa kadın hükümlü iseniz ağır bir hastalığınız varsa yaşlı iseniz engeliniz varsa cezanızın 3/5 ‘ini iyi halli geçirerek denetimden yararlanırsınız Ama siz tam teşekküllü hastanelerin sağlık kuruluna girmelisiniz ve Adli tıp kurumunun da raporunuzu onaylaması gerekir.


Denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için açık cezaevine hükümlünün geçmesi gerekir . Hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmesi için kendisinin bu konuda infaz hakimliğine hitaben dilekçe yazması gerekir. infaz hakimliği bu konu ile ilgili en kısa sürede karar verir ve hükümlüde denetimli serbestlik tedbirine uygun davranmak zorundadır. Denetiminizi ihlal ederseniz tekrar cezaevine girersiniz. şartlı tahliye hakkını kaybeder ve cezaevine alınır.
Programa iki kez uymazsa programa uymamada ısrar kabul edilir. Denetim hakkını kullanmak hükümlüye ağır gelebilir isterse bu hakkından hükümlü feragat edebilir. Adli para cezanız varsa ve siz bu cezanızı yatırmazsanız kamuya yararlı bir işye çalışmaya çağrılırsınız ve kabul edipte yükümlülüğünüzü yerine getirmezseniz cezanız hapse çevrilir ve siz bu hükümlü hakkında denetim artık uygulanmaz yani siz sadece doğrudan hapis cezalrında bu kumdan yararlanırsınız. Denetimi ihlal ettiğinizde cezanızın koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını infaz etmeniz için tekrar cezaevine alınırsınız. üst üste iki imza ihlali yaparsanız denetim kararınız geri alınır.

Peki, diyelim ki siz ilk kez hakkınızda tekerrür uygulandıysa denetimden yararlanırsınız ikinci kez hakkınızda tekerrür uygulanırsa denetimden koşullu salıvermeden yararlanamaz
Ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar 30 yıl cezaevinde kalmalı müebbet alanlar 24 yıl cezaevinde kalmalı siyasi suçlular örgütlü suçlular cezalarının ¾ ünü iyi halli cezaevinde geçirdikten sonra koşullu salıvermeden yararlanacaklar
Bu konular hakkındaki sorularınızı 0 532 508 90 45 nolu irtibat telefonuma bildirebilirsiniz. Müsait oldukça sorularınıza tarafımca yanıt verilecek geri dönüş yapılacaktır.


AVUKAT NEVİN ÖMEROĞLU DEMİREL İSTANBUL BAROSU

 

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

YAZARLAR

ALINTI YAZARLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku